Kivike

Tartu Lasteaed Kivike

Lasteaial on suurepärane asukoht – asume Tartu kesklinna lähedal. Asukoht ja ümbritsev keskkond annab võimaluse aktiivseks  liikumiseks linnaruumis ning ümbritseva looduse tundma õppimiseks. Kesklinna lähedus loob võimalused ka õppetöö mitmekesistamiseks ja lastele vahetute kogemuste ja elamuste saamiseks (muuseumid, teatrid, kino, pargid, avaturg, vaatamisväärsused jms). 

Lastehoid Kivike

Lasteaial on filiaal Kivikese lastehoid, mis asub lasteaiast eraldi hoones – Tartu kesklinnas Raekoja platsi läheduses, aadressil Kompanii 1c.

0
LASTEAIARÜHMA
0
HOIURÜHMA
0
LAST
0
TÖÖTAJAT
0
HUVIRINGI

Õppe- ja arendustegevuse aluspõhimõtted on:

Oleme avatud igaühe mõtetele ja arvamustele. Lähtume põhimõttest, et iga laps omandab teadmisi individuaalses tempos, peame oluliseks lapse eripära (temperament, kogemused, huvid, võimekus). Õppemetoodikas rakendame ea- ja võimetekohaseid mänge, tegevusi ja aktiivõpet. Õpetaja täiustab järjepidevalt oma pädevusi, et saavutada ja säilitada õpetamise head kvaliteeti vastavalt kaasaja ühiskonna muutuvatele nõuetele. Osaleme Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis "Väärtuspõhine haridus".
Organiseerime õppekäike väljaspool lasteaeda (muuseumid, teaduskeskused, keskkonnahariduskeskused, jms). Õppetegevustes kasutame digitehnoloogiat, nutikat õppevara-ja metoodikat, mis aitab lastel õppida köitvalt ja tulemuslikult. Planeerime õppetegevusi, mis aktiivsed, praktilised (elulised) ja nutikad. Õpetaja hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades teaduspõhisuse ja parimate praktikatega.
Õpetame lapsi loodust tundma ja hoidma. Väärtustame kodukohta ja kasutame linnaruumi kui võimalusterohket õpikeskkonda. Loome lastele lasteaia hoovi keskkonnateemalise õpiõue. Lõimime keskkonnahoidliku mõtteviisi lasteaia tegevustesse ning rakendame seda süsteemselt ja terviklikult, selleks liitume lähiajal Rohelise kooli programmiga.
Toimime kogukondliku lähenemisega ja teeme tõhusat koostööd kõigi osapooltega (lapsed, lapsevanemad, lasteaia töötajad ja muud partnerid). Peame oluliseks organisatsioonikultuuri, mis on hooliv, koostöine ja demokraatlik ja mis toetab kõigi osaliste heaolu, sh erimeelsuste kontruktiivset lahendamist. Märkame, tunnustame, innustame last, lapsevanemat ja kolleegi.
Suurendame laste õuesoleku aega, sest õues viibimine on kõige kättesaadavaim võimalus laste tervise tugevdamise viisidest. Laseme lastel õues aktiivselt liikuda – mängime õuemänge, pallimänge, jookseme, ronime, jalutame – see kõik hoogustab lapse arengut ja tagab hea terviseseisundi. Loome kehalise aktiivsusega positiivset meeleolu ja toetame sellega lapse õppimis- ja tegevusvõimet. Teeme koostööd Laste Tervisekooliga.

Teated ja uudised

Kuidas oma last meie lasteaeda registreerida?

Olete huvitatud kvaliteetsest alusharidusest? Siis meie lasteaed on just õige valik!

Rääkige kaasa!

Kui Teil on tähelepanekuid, ideid või ettepanekuid lasteaia tegevusvaldkondade kohta, olete oodatud kaasa rääkima.