Kivike

Tartu Lasteaed Kivike

Lasteaial on suurepärane asukoht – asume Tartu kesklinna lähedal. Asukoht ja ümbritsev keskkond annab võimaluse aktiivseks  liikumiseks linnaruumis ning ümbritseva looduse tundma õppimiseks. Kesklinna lähedus loob võimalused ka õppetöö mitmekesistamiseks ja lastele vahetute kogemuste ja elamuste saamiseks (muuseumid, teatrid, kino, pargid, avaturg, vaatamisväärsused jms). 

Lastehoid Kivike

Lasteaial on filiaal Kivikese lastehoid, mis asub lasteaiast eraldi hoones – Tartu kesklinnas Raekoja platsi läheduses, aadressil Kompanii 1c.

Kuidas oma last meie lasteaeda registreerida?​

Olete huvitatud kvaliteetsest alusharidusest?
Siis meie lasteaed on just õige valik!

Õppe- ja arendustegevuse aluspõhimõtted

Õpetaja arendab järjepidevalt ja eesmärgistatult oma professionaalseid oskuseid ja teadmisi ning rakendab neid oma töös. Hoiab end kursis  oma valdkonna ja pedagoogika uusimate teaduslike lähenemistega,  et saavutada ja säilitada õpetamise head kvaliteeti.  Ta on oma käitumisega eeskujuks. On positiivne ja heasoovlik.

Planeerime ja viime läbi õppetegevusi, mis on tegevustelt mitmekülgsed ja rohkem praktilisemad (katsed, õppemängud, seiklused, loovtegevused jms). Kasutame nutikat õppevara-ja metoodikat, mis aitab lastel õppida köitvalt ja tulemuslikult. Lapse huvi loomiseks ja hoidmiseks toome õppetegevustesse vaheldust, õppides väljaspool lasteaeda  (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused). Võimaldame lastele katkestamata vaba mängu aega, arvestame laste omaalgatustega.

Õueala, elurikkus, oma kasvatatud toit ja jäätmed on meile olulised. Õpetame lapsi loodust tundma ja hoidma. Väärtustame kodukohta ja kasutame linnaruumi kui võimalusterohket õpikeskkonda. Loome lastele lasteaia hoovi keskkonnateemalise õpiõue. Lõimime keskkonnahoidliku mõtteviisi lasteaia tegevustesse ning rakendame seda süsteemselt ja terviklikult. 

Teeme tõhusat koostööd kõigi osapooltega (lapsed, lapsevanemad, lasteaia töötajad ja muud partnerid). Peame oluliseks organisatsioonikultuuri, mis on hooliv ja koostöine, mis toetab kõigi osaliste heaolu, sh erimeelsuste kontruktiivset lahendamist. Märkame, tunnustame, innustame last, lapsevanemat ja kolleegi.

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on meile oluline tegevusvaldkond. Kujundame järjepidevalt lasteaia õueala, et see toetaks laste liikumisaktiivsust, omavahelist suhtlust, aga pakuks ka üksi tegutsemise võimalust. Lisaks lasteaiahoovile, liigume rühmadega ka linnaruumis – lähedal paiknevad pargid, haljasalad, mänguväljakud. Kõik õpetajad tegutsevad selle nimel, et lapsed liiguksid päeva jooksul piisavalt: organiseeritud liikumistegevused, õppimine liikumise kaudu, aktiivse vaba mängu võimaldamine.

Rääkige kaasa!

Kui Teil on tähelepanekuid, ideid või ettepanekuid lasteaia tegevusvaldkondade kohta, olete oodatud kaasa rääkima.