Kivike

Huviringid

Tartu Lasteaed Kivike huvitegevuse korraldamise põhimõtted

 

 1. Lisaks rühma tegevustele võimaldab lasteaed lastele huvitegevust, mis toetab laste liikumisaktiivsust, varajast võõrkeeleõpet, arendab laste digipädevust ja toetab nende loovuse arengut.
 2. Huviringide avamisel arvestatakse laste vanust ja huvi, ringide täituvust, tegevusi, mis on lasteaiale südamelähedased ning võimalusel ka vanemate erisoove.
 3. Lapsevanem saab pakutavast valikust lapsele lasteaias valida maksimaalselt kolm
 4. Huviringide valikul lähtume põhimõttest, et õppeaastal oleks valikus ka vähemalt üks huviring, mis on sobilik alates 3. eluaastast.
 5. Huviringid toimuvad pärast lõunast puhkepausi lasteaia lahtioleku ajal.
 6. Huvitegevust viiakse läbi lasteaia saalis, mängulas või söögisaalis.
 7. Huviringide tunniplaan on leitav lasteaia kodulehelt, Facebookist ning Eliisist.
 8. Huviringide eest tasub lapsevanem eraldi esitatud arve alusel otse huviringi läbiviivale ettevõttele.
 9. Huviringi juhendaja vastutab, et ringitegevuse lõppemisel on ruum korrastatud, vahendid oma kohtadele asetatud, aknad suletud ja valgustus kustutatud.
 10. Huviringi juhendaja teavitab lapsevanemat ja õppejuhti, kui huvitegevus jääb mingil põhjusel ära (nt juhendaja haigestub). Koostöös õppejuhiga leitakse tegevuse asenduseks sobiv aeg ning ka sellest teavitab ringijuhendaja ise nii lapsevanemaid ja õppejuhti. Õppejuht edastab info õpetajatele.
 11. Huviringi juhendaja võtab lapsed rühmast ning toob ka ise rühma tagasi – juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 12. Juhul kui huviringi toimumise aeg langeb laste õhtusele õueajale, siis läheb õpetaja ringis mitte osalevate lastega õue. Kui huviring lõppeb pärast õpetaja abi tööaja lõppu (kell 17.00), siis lapsevanem tuleb lapsele huviringi lõppemise ajaks vastu. Juhul kui vanem ei jõua lapsele vastu (erandkorras), siis huviringi läbiviija annab lapse üle õpetajale.