Kivike

Toitlustamise korraldus ja lapse puudumisest teavitamine

Lasteaias kasutatakse 20-50% ulatuses mahetoorainet. 

Lastele pakutakse iga päev Euroopa Liidu poolt subsideeritud koolipiimatooteid ja ka koolipuuvilju. 

Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.

 

Lapsevanemal on võimalik loobuda ühest või mitmest toidukorrast, kui ta teavitab rühmaõpetajat sellest ette vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil ta soovib toidukordade muutmist. 

 

Lapse puudumisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat hiljemalt toitlustamisele eelneval tööpäeval kella 9.00-ks, eelistatult Eliisi infosüsteemis. Kui vanem ei teata lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb tal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. Kui vanem ei teata lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9.00-ks, tuleb tasuda kogu päeva toidukordade eest. 

 

Kui laps on lasteaiast puudunud, siis lapse lasteaeda tagasitulemisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat eelneval päeval kella 9.00-ks, eelistatult Eliis infosüsteemis.