Kivike

Laste toitlustamine

Alates 01.08.2023 teostab laste toitlustamist lasteaias Baltic Restaurants Estonia AS.

Meie lasteaias on toitlustajal taotletud toitlustuse ökomärgis ja lasteaia menüüs on mahetooraine osakaal 20 – 50%.

Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.

Lapsevanemal on võimalik loobuda ühest või mitmest toidukorrast, kui ta teavitab rühmaõpetajat õigeaegselt (toitlustamisele eelneval tööpäeval kella 14.00-ks) sellest ette.

Lapse puudumisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeval kella 14.00-ks, eelistatult Eliisi infosüsteemis. Kui vanem ei teata lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb tal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. 

Kui vanem ei teata lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9.00-ks, tuleb tasuda kogu päeva toidukordade eest.

Kui laps on lasteaiast puudunud, siis lapse lasteaeda tagasitulemisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat eelneval päeval kella 14.00-ks, eelistatult Eliis infosüsteemis.

Kui laps on märgitud puudujaks, kuid tuleb hommikul enne kell 9.00 ootamatult lasteaeda, siis toitlustajal ei ole kohustust talle hommikusööki serveerida, kuid lõunasöögi ja oote valmistamisel peab toitlustaja temaga arvestama ning lapsevanem ka selle eest tasuma.