Kivike

Õppe- ja arendustegevuse aluspõhimõtted on:

Oleme avatud igaühe mõtetele ja arvamustele. Lähtume põhimõttest, et iga laps omandab teadmisi individuaalses tempos, peame oluliseks lapse eripära (temperament, kogemused, huvid, võimekus). Õppemetoodikas rakendame ea- ja võimetekohaseid mänge, tegevusi ja aktiivõpet. Õpetaja täiustab järjepidevalt oma pädevusi, et saavutada ja säilitada õpetamise head kvaliteeti vastavalt kaasaja ühiskonna muutuvatele nõuetele. Osaleme Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis "Väärtuspõhine haridus".
Organiseerime õppekäike väljaspool lasteaeda (muuseumid, teaduskeskused, keskkonnahariduskeskused, jms). Õppetegevustes kasutame digitehnoloogiat, nutikat õppevara-ja metoodikat, mis aitab lastel õppida köitvalt ja tulemuslikult. Planeerime õppetegevusi, mis aktiivsed, praktilised (elulised) ja nutikad. Õpetaja hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades teaduspõhisuse ja parimate praktikatega.
Õpetame lapsi loodust tundma ja hoidma. Väärtustame kodukohta ja kasutame linnaruumi kui võimalusterohket õpikeskkonda. Loome lastele lasteaia hoovi keskkonnateemalise õpiõue. Lõimime keskkonnahoidliku mõtteviisi lasteaia tegevustesse ning rakendame seda süsteemselt ja terviklikult, selleks liitume lähiajal Rohelise kooli programmiga.
Toimime kogukondliku lähenemisega ja teeme tõhusat koostööd kõigi osapooltega (lapsed, lapsevanemad, lasteaia töötajad ja muud partnerid). Peame oluliseks organisatsioonikultuuri, mis on hooliv, koostöine ja demokraatlik ja mis toetab kõigi osaliste heaolu, sh erimeelsuste kontruktiivset lahendamist. Märkame, tunnustame, innustame last, lapsevanemat ja kolleegi.
Suurendame laste õuesoleku aega, sest õues viibimine on kõige kättesaadavaim võimalus laste tervise tugevdamise viisidest. Laseme lastel õues aktiivselt liikuda – mängime õuemänge, pallimänge, jookseme, ronime, jalutame – see kõik hoogustab lapse arengut ja tagab hea terviseseisundi. Loome kehalise aktiivsusega positiivset meeleolu ja toetame sellega lapse õppimis- ja tegevusvõimet. Teeme koostööd Laste Tervisekooliga.

Tartu Lasteaed Kivike laul

Ükskord Kivi tänavale
tehti kivist maja
Sinna oli hästi palju kivist lapsi vaja.
Toodi kivist mänguasjad,
toodi kivist voodid,
kivist tädid tegid valmis
kivist söögid-joogid.

 

Koksadi – koksadi kivikingad
tegid kivist rõõmsad rõngad
ümber Kivi tänava,
igale poole paraja.

 

Kas Sa usud seda juttu
mis ma räägin sulle?
Selles jutus hästi palju
kivist jutumulle!
Tegelikult pole kivist
peale maja miski,
tore tulla, armas olla,
kõigil läheb hästi!

 

Koksadi-koksadi kivikingad …